Знижки на юридичні послуги для переселенців

Виконання судових рішень

   Виконання рішень судів – заключний етап юрисдикційної діяльності. Виконавче провадження – те, без чого втрачається сенс попередньої діяльності суду та інших органів та осіб, які уповноважені на здійснення захисту прав, свобод та законних інтересів фізичних, юридичних осіб, територіальних громад та держави. Нерідко під час цього процесу потребується оскарження дій державних виконавців.

Основні проблеми які виникають на стадії виконавчого провадження:

   1. Відмова у прийнятті до виконання виконавчого документу;

   2. Ігнорування боржником вимог державного виконавця;

   3. Несвоєчасне накладення арешту на майно та рахунки боржника;

   4. Не встановлення майна боржника або відсутність офіційно зареєстрованого майна, а також його приховування у різний спосіб;

   5. Вчинення перешкод боржником виконавчій діяльності.

   З огляду на вищевикладене юристами та адвокатами нашої Громадської організації надаються наступні послуги:

   • юридичні послуги із супроводження судового рішення на стадії набуття ним законної сили та подальшого виконання у підрозділах Державної виконавчої служби;

   • підготовка документів в підрозділи Державної виконавчої служби;

   • забезпечення подачі документів в підрозділи Державної виконавчої служби, поновлення пропущених строків для пред'явлення виконавчих документів до виконання;

   • контроль на правах стягувача або боржника за здійсненням виконавчого провадження у підрозділах Державної виконавчої служби (додержання строків відкриття виконавчого провадження та його здійснення, законність винесення державним виконавцем вимог та постанов, оцінка ефективності повноти та своєчасності вжитих державним виконавцем дій та заходів тощо);

   • забезпечення звернення стягнення на майно боржника, арешту майна боржника, оцінки майна боржника, звільнення майна з-під арешту, підготовка і проведення торгів з реалізації нерухомого майна, звернення стягнення на грошові кошти та на заробітну плату тощо;

   • ознайомлення із матеріалами виконавчого провадження, подання додаткових матеріалів, заявлення клопотань;

   • участь у проведенні виконавчих дій;

   • подання усних та письмових доводів та пояснень з будь-яких питань, що виникають у процесі виконавчого провадження;

   • клопотання про відстрочення, розстрочку або зміну способу й порядку виконання рішення, роз'яснення рішення суду;

   • заявлення відводу державному виконавцю, експерту, фахівцю або перекладачеві, залученому в процесі здійснення виконавчих дій;

   • оскарження дій (процесуальних рішень тощо) та бездіяльності державного виконавця.

   Без забезпечення належного, своєчасного та в повному обсязі виконання рішень судів, як завершальної стадії юрисдикційної діяльності всі попередні стадії досудового та судового провадження втрачають своє значення.