Знижки на юридичні послуги для переселенців

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Учасниками цивільних правовідносин можуть бути фізичні особи та юридичні особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб'єкти публічного права.
При вирішенні цивільного спору іноді буває ефективним його досудове врегулювання. Якісний аудит документації, вміло проведені переговори з другою стороною часом допомагають прийти до компромісу, що дозволяє уникнути значних витрат часу і коштів. Але якщо домовитися мирним шляхом не вдалося, необхідно звернутися в суд і грамотною захищати свої права.

Перелік послуг:

 • Юридичний супровід стягнення заборгованості;
 • Оскарження договорів;
 • Визнання права власності на майно;
 • Оформлення права власності на майно;
 • Оскарження права власності та інших речових прав на майно;
 • Захист прав споживачів;
 • Отримання компенсації матеріальної та моральної шкоди;
 • Оскарження рішення, дії/бездіяльності посадових осіб органів державної влади;
 • Спори стосовно спадкування;
 • Встановлення опіки/піклування;
 • Визнання фізичної особи повністю / частково недієздатною;
 • Підготовка різних видів договорів;
 • Зняття обтяжень;
 • Оформлення дозволу на розміщення реклами;
 • Оформлення дозволу на розміщення майданчика біля закладу ресторанного господарства;
 • Інші питання цивільно-правового характеру.